nombre de donants
0174427
 
enviar a un amic X


PER:
  (adreça de correu electrònic)

DE: (adreça de correu electrònic, opcional)

NOTA: (opcional)

màxim 255 caràcters


     

  Inici   >   Nota legal
 
 
   

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del que estableix la llei Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i concretament, segons el que estableix l'article 10, l'informem de: El titular d'aquesta web és el BANC D'ULLS PER A TRACTAMENTS DE LA CEGUESA, entitat adscrita al CENTRE D'OFTALMOLOGIA BARRAQUER SA, amb CIF A59082321.

Per a qualsevol dubte sobre aquesta web pot enviar-nos un correu electrònic a l'adreça lopdbo@barraquer.com

 


   

DRET D'INFORMACIÓ

En virtut del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) l'informem que les dades que ens faciliti els formularis que trobareu a la web i els que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporats, tal com ens les cedeixi, a un fitxer de nom BDGACOB inscrit en el Registre de Fitxers Privats de l'Agència Espanyola de Protecció de dades de responsabilitat de l Centre d'Oftalmologia Barraquer, SA

Les seves dades seran utilitzades per a la prestació dels serveis que ens demanin i per enviar-li informació sobre les nostres activitats a través del correu electrònic o adreça postal.

Per exercitar els drets de consulta, accés, exclusió, cancel.lació, rectificació i oposició en els termes previstos en l'ordenament i, en especial a la LOPD i en la LSSI pot contactar amb nosaltres indicant "PROTECCIÓ DE DADES" en la seva comunicació a través de :

Adreça Postal: C / Muntaner n. 314 08021 - Barcelona
Adreça electrònica: lopdbo@barraquer.com
Telèfon: 93 20 95311


4) CONSENTIMENT DE L'USUARI
S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes en aquestes condicions en prémer el botó 'ACCEPTAR' que es troba en tots els formularis de recollida de dades o en enviar un correu electrònic a les nostres adreces de correu. Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per a preservar la integritat i seguretat de la informació personal aportada.


5) SEGURETAT
Us informem que el fitxer abans esmentat disposa d'un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. (BOE núm 17 de 2008.01.19) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliti, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999). Per realitzar qualsevol gestió en el Centre d'Oftalmologia Barraquer, per motius de seguretat, sempre se li demanarà la seva identificació documental.


6) NORMES D'ÚS DEL PORTAL
S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest lloc web. L'usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús. El Centre d'Oftalmologia Barraquer es reserva l'exercici de totes les accions que en dret procedeixin contra els responsables de la publicació a la nostra web i els nostres blocs de continguts que atemptin contra els principis

6.1) Genèrics:
a) La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
d) La protecció de la joventut i de la infància.
e) El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat
f) El respecte a la propietat intel lectual del publicat
g) En general, el respecte a la legalitat vigent

6.2) Particulars
L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que EL CENTRE D'OFTALMOLOGIA BARRAQUER ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar aquests continguts per a les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de per:

a) Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Centre d'Oftalmologia Barraquer, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.

b) Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

c) El Centre d'Oftalmologia Barraquer es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Centre d'Oftalmologia Barraquer no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
 

7) PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL
El Centre d'Oftalmologia Barraquer és titular de tots els drets de propietat intel lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa del Centre.
 

8) RESPONSABILITAT
El Centre d'Oftalmologia Barraquer no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini del centre a través d'enllaços.
 

9) MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA
El Centre d'Oftalmologia Barraquer pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant els seus modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents sent substituïdes per la seva modificació.
 

10) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
És d'aplicació la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
 

 
  / anar cap amunt /  

 

Copyright © 2011 Banc d’Ulls. Derechos Reservados.