nombre de donants
0174427
 
enviar a un amic X


PER:
  (adreça de correu electrònic)

DE: (adreça de correu electrònic, opcional)

NOTA: (opcional)

màxim 255 caràcters


     

  Qui som  >   Història
  1771     I     1813     I     1824     I     1850     I     1914-1916     I     1931     I     1940     I     1944
  1959     I     1960     I     1962     I     ACTUALMENT
  ¿SABIES QUE?

El més antic en funcionament a l'Europa continental és el "Banc d'Ulls per al Tractament de la Ceguesa", fundat el 1962 pel Professor Barraquer i ubicat des de sempre al carrer Laforja nº 88 de Barcelona.
 
 
 
1771

Fa prop de 250 anys que es van iniciar els intents de trasplantar la còrnia, encara que ja en 1771, Pellier de Quengsy, havia suggerit la possibilitat de substituir la còrnia per un vidre.
  / anar cap amunt /
 
 

1813

La primera idea de trasplantament va ser de Himly a 1813.

  / anar cap amunt /
 
 
1824

Va ser Resinger en 1824 qui va realitzar el primer trasplantament.
  / anar cap amunt /
 
 
1850

- La utilització d'empelts homòlegs procedents de cadàvers es remunta a mitjans del segle XIX, i va ser deguda a l'observació del creixement del cabell i les ungles durant els dos o tres dies següents a la mort.

- Els primers assajos es van efectuar amb empelts cutanis, que consistien a aplicar trossos de la pell del cadàver obtinguts poques hores després de la mort. Aviat es va descobrir que aquests constituïen una solució temporal, ja que al voltant del desè dia es presentava un procés de rebuig que acabava amb l'expulsió del teixit cap al vintè dia.

- La còrnia, en canvi, reuneix una sèrie de condicions excepcionals per a un homo trasplantament, en tenir poques cèl·lules, cap vas sanguini i escasses propietats antigèniques.
  / anar cap amunt /
 
 
1914-1916

A Espanya, Leoz-Ortín efectua les primeres experiències en animals.
  / anar cap amunt /
 
 
1931

Castroviejo fa les primeres amb persones.
  / anar cap amunt /
 
 

1940

En els anys quaranta Arruga i Ignacio Barraquer realitzen aquestes operacions, que després continuen José Ignacio i Joaquim Barraquer.

  / anar cap amunt /
 
 
 
1944

Aquesta situació de progrés en Oftalmologia va ser la que va fer necessària l'aparició dels Bancs d'Ulls, sent el primer el creat el 1944 a Nova York.
  / anar cap amunt /
 
 
1959

El Banc d'Ulls de Londres es va inaugurar el 1959.
  / anar cap amunt /
 
 
1960

Des de 1960 es generalitza aquesta pràctica a Espanya en totes les Clíniques Universitàries.
  / anar cap amunt /
 
 
1962

El més antic en funcionament a l'Europa continental és el "Banc d'Ulls per al Tractament de la Ceguesa", fundat el 1962 pel Professor Barraquer i ubicat des de sempre al carrer Laforja nº 88 de Barcelona.
 
  / anar cap amunt /
 
 

ACTUALMENT

Es pot afirmar que tots els oftalmòlegs espanyols podrien realitzar aquestes operacions de trasplantament (queratoplàstia), amb l'equip adequat i tenint material donant suficient.

  / anar cap amunt /
 

 

Copyright © 2011 Banc d’Ulls. Derechos Reservados.