nombre de donants
0174427
 
enviar a un amic X


PER:
  (adreça de correu electrònic)

DE: (adreça de correu electrònic, opcional)

NOTA: (opcional)

màxim 255 caràcters


     

  Conservació teixit ocular  >   Conservació de còrnia
  CONSERVACIÓ DE CÒRNIA EN FRED     I     CONSERVACIÓ DE CÒRNIA EN CALENT
  ¿SABIES QUE?

El rentat del globus ocular es tracta d'un simple rentat per arrossegament per eliminar la brutícia superficial i conservar les còrnies en bon estat.
    CONSERVACIÓ DE CÒRNIA EN FRED
 
 
 
 

Una vegada avaluat el globus ocular, si la còrnia és apta per a trasplantament i no cal per a ús directe, es procedeix a la seva conservació.

 
  Botó corneoescleròtic dipositat
  en medi de conservacióPROCÉS:

1) Rentat del globus ocular. Es realitza en la part no estèril del laboratori. Es tracta d'un simple rentat per arrossegament, per eliminar la brutícia superficial. Després d'aquest primer pas, la resta del procés es realitza dins del laboratori estèril, treballant a la cambra de flux laminar.

2) Es procedeix a la descontaminació del globus ocular.

3) Posteriorment a la desinfecció, es realitza la dissecció del botó corneal.

4) El botó corneoescleral obtingut s'introdueix en el mitjà de conservació de manera que el costat endotelial quedi orientat cap a la superfície. El botó ha de quedar al fons del flascó.

5) Acabat el procés, es diposita la còrnia conservada a la nevera a 4 º C

 

 
 
  / anar cap amunt /  
 
    CONSERVACIÓ DE CÒRNIA EN CALENT
 
 
 
 
 
 

Quan es requereixi conservar les còrnies en bon estat per al trasplantament per un màxim de 30 dies, s'utilitza el mètode del Netherlands Ophtalmic Research Institut per a conservar còrnies a Organ Culture.

 
  Estufa biològicaPROCÉS:

La tècnica de desinfecció i dissecció del botó corneoescleròtic és la mateixa que per a la conservació en fred, així que es procedeix segons els passos 1) al 3) de l'apartat anterior:


1) Rentat del globus ocular. Es realitza en la part no estèril del laboratori. Es tracta d'un simple rentat per arrossegament, per eliminar la brutícia superficial. Després d'aquest primer pas, la resta del procés es realitza dins del laboratori estèril, treballant a la cambra de flux laminar.

2) Es procedeix a la descontaminació del globus ocular.

3) Posteriorment a la desinfecció, es realitza la dissecció del botó corneal.

4) Acabat el procés, es col·loca la còrnia en un suport especialment dissenyat per a subjectar-la i impedir que caigui al fons del medi. Aquest suport s'introdueix dins del pot que conté el medi.

5) El medi amb la còrnia es guarda en incubadora a 32 º C. En aquestes condicions, la còrnia pot estar fins a 30 dies, sent recomanable renovar el medi als 15 dies.

6) Passats 15 dies es realitza una altra avaluació de l'endoteli, per veure si durant la seva conservació ha variat les seves condicions.

7) Si la còrnia es continua considerant apta per a trasplantament, hem de canviar el mitjà de conservació per un mitjà nou, que és igual que l'anterior però porta dextrà T500 que provoca la deshidratació de la còrnia.

8) En aquest nou mitjà ha d'estar 2 dies com a mínim abans de poder utilitzar-la i com a màxim podem tenir fins a 7 dies

 
 
  / anar cap amunt /  


 
 

 

Copyright © 2011 Banc d’Ulls. Derechos Reservados.