nombre de donants
0174427
 
enviar a un amic X


PER:
  (adreça de correu electrònic)

DE: (adreça de correu electrònic, opcional)

NOTA: (opcional)

màxim 255 caràcters


     

  Conservació teixit ocular  >   Avaluació i selecció del teixit ocular
  AVALUACIÓ I SELECCIÓ DEL TEIXIT CORNEAL PER AL TRASPLANTAMENT
  ESTUDI AMB LA LÀMPADA DE FENEDURA     I     AVALUACIÓ MICROSCÒPICA

  ¿SABIES QUE?

Per tal de garantir el bon estat de l'endoteli de la còrnia abans del seu trasplantament, es realitza l'avaluació mitjançant microscòpia especular, amb l'analitzador de còrnies.
    AVALUACIÓ I SELECCIÓ DEL TEIXIT CORNEAL PER AL TRASPLANTAMENT
 
 
 
  Es procedeix a la selecció del teixit donant en funció de l'ús que es pretengui mitjançant l'observació dels globus.

Amb aquesta finalitat s'estudien:
- Estat epitelial:
per queratoplàstia penetrant, empelt lamel·lar anterior, empelt de limbe.
- Estat estromal: per queratoplàstia penetrant, empelt lamel·lar anterior
- Estat endotelial:
per queratoplàstia penetrant, empelt lamel·lar posterior
 
 
  / anar cap amunt /  

 
    ESTUDI AMB LA LÀMPADA DE FENEDURA
 
 
 
 
 
 

S'inspecciona el globus del donant, examinant la còrnia i la zona del limbe per comprovarar característiques que exclourien el teixit per a ús quirúrgic: signes de patologies corneals o artefactes post mortem:

- Anomalies externes del globus
- Signes de cirurgia prèvia del segment anterior
- Abrasions epitelials, retenció excessiva de teixit orbital, laceració del globus
- Defectes epitelials
- Opacitats estromals (leucoma, nubècula). S'accepta un lleuger arcus lipoide mentre hi hagi una zona clara definida. El diàmetre mínim de la zona clara el decideix el director del Banc
- Forma anormal de la còrnia (queratocon, micro o megalocòrnia)
- Estat de la cambra anterior (forma, indicis evidents de sang)
- Anomalies, com pterigi, esteses a la zona òptica
- Presència de plecs a la membrana Descemet (s'incrementen amb el temps post mortem)
- Precipitats endotelials
- Còrnia guttata
- Valoració de cirurgies en el segment anterior (glaucoma, extracció de cataractes, cirurgia refractiva). Presència de sinèquies (anteriors, posteriors)

 

 
 
  / anar cap amunt /  


 
 

 
    AVALUACIÓ MICROSCÒPICA
 
 
 
 
 
  Per tal de garantir el bon estat de l'endoteli de la còrnia abans del seu trasplantament, en el cas d'ús directe o abans de la seva conservació, es realitza l'avaluació mitjançant microscòpia especular, amb l'analitzador de còrnies.

  Valoració microscòpica d'un globus ocular.
 
 
 
 

Es posa el teixit ocular en el pot de l'analitzador de manera que es pugui visualitzar l'endoteli. Les àrees que s'examinen són:

ENDOTELI

- Aspecte d'inflor de l'espai intercel·lular
- Quantitat de plecs Descemet
- Presència i distribució de cèl·lules mortes resultants de traumes o deteriorament post mortem
- Densitat, mida i forma de les cèl·lules endotelials
- Presència de còrnia guttata
- Signes de pèrdues significatives de cèl·lules
- Característiques morfològiques de la cèl·lules endotelials (granulació)

EPITELI
En cas que l'endoteli sigui utilitzat en l'empelt, s'apliquen els següents criteris d'exclusió:
- Teixit amb una viabilitat severament afectada per traumes, efectes post mortem posats de manifest per cèl·lules necròtiques i / o inflamació.
- Densitat cel·lular mínima de 2.000 cèl·lules / mm2
- Precipitats endotelials
- Còrnia guttata
- Forma anormal de la còrnia (queratocon, micro o megalocòrnia)
- Estat de la cambra anterior (forma, indicis evidents de sang)

 
     Globo ocular para evaluación
 
 
 
  IMATGE ESPECULAR D'UN PACIENT ADULT:

- Densitat cel·lular correcta
(2396 cels / mm ²),
- Cèl·lules de mida mitjana
(superfície mitjana 422 x 100 mm ²),
- Percentatge de cèl·lules hexagonals alt (69%).
  IMATGE ESPECULAR D'UN GLOBUS OCULAR NO APTE:

- Densitat cel·lular baixa
(712 cels / mm ²), (per a ser apte per a trasplantament hauria de tenir més de
2000 cels / mm ²),
- Cèl·lules de grans dimensions (superfície mitjana 1403 x 100 mm ²),
- Menor percentatge de cèl·lules hexagonals (48%).
 
  / anar cap amunt /  

 

Copyright © 2011 Banc d’Ulls. Derechos Reservados.