nombre de donants
0174427
 
enviar a un amic X


PER:
  (adreça de correu electrònic)

DE: (adreça de correu electrònic, opcional)

NOTA: (opcional)

màxim 255 caràcters


     

  Trasplantament de teixit ocular  >   Tècniques quirúrgiques corneals
  LA QUERATOPLÀSTIA PENETRANT     I      LA QUERATOPLÀSTIA LAMINAR
  TRASPLANTAMENT DE LIMB    I     QUERATOPRÓTESIS (CÒRNIA ARTIFICIAL)

  ¿SABIES QUE?

... Una altra tècnica actual és el trasplantament de limbe, que permet regenerar l'epiteli amb cèl·lules mare.


Foto: El professor Joaquim Barraquer i diversos membres del seu equip, durant
el transcurs d'una intervenció de trasplantament de còrnia.
    LA QUERATOPLÀSTIA PENETRANT
 
     
La forma clàssica de trasplantament de còrnia o queratoplàstia penetrant suposa reemplaçar, en tot el seu gruix, un disc del teixit corneal alterat. La intervenció es programa després dels exàmens preoperatoris pertinents i es procedeix, segons el cas, amb anestèsia local o bé general. La tècnica consisteix, en síntesi, a ressecar la còrnia patològica mitjançant un trepà (figura A) i substituir-la per un empelt tallat de la còrnia donant (figura B). L'empelt es fixa en tot el seu perímetre mitjançant fines sutures que poden ser independents o de tipus continu i es deixen en posició durant mesos o fins i tot anys, fins que la unió de l'empelt amb la còrnia receptora s'ha consolidat.
   
 
     
 


FIGURA   A


FIGURA   B

 
 
   
En l'actualitat la trepanació es pot fer de manera no mecànica mitjançant làser ultraràpid (de femtosegons). Això permet més precisió i s'eviten les imperfeccions dels trepans: una de les causes de l'astigmatisme postoperatori. A més, els talls amb làser poden tenir un perfil complex, amb major superfície de contacte i major suport, que donen lloc a una cicatrització més ràpida i segura.
   
Usos del intralaser
de femtosegon per a trasplantament:


- Lamela Anterior
- Lamela Posterior
- Intralamelar
- Penetrant
 
  / anar cap amunt /  

 
    LA QUERATOPLÀSTIA LAMINAR
 
 
 
     

Una tendència emergent és el recanvi selectiu de només les capes afectades per la patologia, tècnica anomenada queratoplàstia laminar. El làser de femtosegons també s'aplica en algunes d'aquestes modalitats de queratoplàstia.
 

  ESTRUCTURA
DE LA CÒRNIA
Capes que
la constitueixen
 
 

1. QUERATOPLÀSTIA LAMINAR ANTERIOR
Si la patologia és superficial, una queratoplàstia lamel·lar anterior, fins i tot molt profunda (pre-Descemet), permetrà tractar qualsevol condició que no involucri a l'endoteli corneal. Amb això evitem el rebuig immunològic, ja que l'endoteli és el seva principal diana.

2. QUERATOPLÀSTIA LAMINAR POSTERIOR
Quan les capes anteriors no estan danyades de manera irreversible, per tractar-se d'un problema de l'endoteli, podem reemplaçar-lo de manera gairebé exclusiva, amb un mínim de teixit de suport, mitjançant una queratoplàstia lamel·lar posterior o endotelial. S'eviten així els problemes de les tècniques clàssiques que suposen la trepanació, les múltiples sutures i la cicatrització lenta.

 

   
 
  / anar cap amunt /  

 
 

 
    TRASPLANTAMENT DE LIMB
 
 
     

Una altra tècnica actual és el trasplantament de limb, que permet regenerar l'epiteli amb cèl·lules mare.

La superfície corneal està recoberta per un teixit epitelial en constant recanvi a partir d'una petita població de cèl·lules mare situades a la zona de transició anomenada limb, entre el perímetre de la còrnia i la conjuntiva.

Algunes malalties i traumatismes arriben a destruir aquesta població i per això les queratoplàsties, siguin penetrants o lamel·lars, tendeixen a fracassar per falta de regeneració de l'epiteli. Es fa necessari aportar noves cèl·lules mare limbars, les quals poden provenir de l'altre ull del pacient si està indemne, d'un familiar donant compatible o d'un donant del banc d'ulls (trasplantament de limb).

També es poden cultivar cèl·lules mare al laboratori i empeltar-les després en l'ull malalt creant un nou epiteli.

 

   
 
  / anar cap amunt /  
 

 

QUERATOPRÓTESIS (CÒRNIA ARTIFICIAL)
 
 
 


Existeixen, finalment, casos extrems en els quals s'han produït fracassos repetits de queratoplàsties o les condicions indiquen un mal pronòstic per a la supervivència d'un trasplantament, fins i tot aportant-hi cèl·lules mare.

En aquests casos pot recuperar-se la visió mitjançant la implantació d'una còrnia artificial o queratopròtesi.

 
 
   
   
  / anar cap amunt /  
Copyright © 2011 Banc d’Ulls. Derechos Reservados.