nombre de donants
0174427
 
enviar a un amic X


PER:
  (adreça de correu electrònic)

DE: (adreça de correu electrònic, opcional)

NOTA: (opcional)

màxim 255 caràcters


     

  Donació   >   Autorizació familiar
  COM AUTORITZAR LA DONACIÓ?   I   ARGUMENTS A FAVOR DE LA DONACIÓ
  ¿SABIES QUE?


El 80% dels familiars que són preguntats per autoritzar la donació d'òrgans d'un familiar consenteixen la mateixa.
 
  ¿COM AUTORITZAR LA DONACIÓ?
 
 
 
 

 

Els familiars del finat poden autoritzar la donació d'ulls. La sol·licitud de consentiment per a l'extracció d'òrgans d'un familiar representa una fase decisiva en el procés de generació d'òrgans (sòlids i de teixits) per a trasplantaments. N'hi ha prou que un membre de la família empleni i signi una autorització en representació del finat.
 
  L'índex de negatives familiars en ser preguntats sobre això, ronda els
últims anys a Espanya el 20%

 
 
  / anar cap amunt /  
 
 
 
  ARGUMENTS A FAVOR DE LA DONACIÓ
 
 
 
 
   
 

L'objectiu de l'entrevista amb els familiars del possible donant és conèixer quina era la voluntat en vida de la persona. Els arguments que es poden exposar a la família són:

- La solidaritat amb els altres.

- La utilitat, ja que els òrgans o teixits humans encara són insubstituïbles.

- la gratificació personal en considerar el bé que s'està fent de forma altruista i anònima.

 
   
 

Qualsevol persona pot necessitar un òrgan i hi ha col·lectius de pares, fills, esposos, etc. que viuen angoixats esperant-lo. Cal remarcar que:

- la mort sol ser inútil per a tots, encara que en aquest cas pot ser útil per algú.

- la mort sempre és una ruptura, però en aquest cas pot significar continuïtat.

 

Altres arguments suposen:

- enaltir els valors morals del mort en donar els seus òrgans.

- emfatitzar que si ell ho necessités, seriem els primers a esperar la solidaritat dels nostres proïsmes..

   
 
 
 
  / anar cap amunt /  
 

 

Copyright © 2011 Banc d’Ulls. Derechos Reservados.